INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Meble Polskie” Barbara Szydło, Magdalena Białowąs Spółka Jawna z siedzibą w Krośnie. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować:

 • listownie, na adres: ul. Kletówka 15, 38-400 Krosno

 • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: biuro@meble-polskie.com

 

 1. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – przede wszystkim w celu zapewnieniu poprawnej jakości usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonanie umowy,

 • udzielania odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa reklamacje (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – obowiązek prawny,

 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – obowiązek prawny,

 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im, a także dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadniony interes,

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadniony interes,

 

 1. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • pracownicy upoważnieni przez Administratora danych osobowych,

 • podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych np. sądy, prokuratura, komornicy sądowi, policja,

 • ubezpieczyciel w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Administratora,

 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu, tj. podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne i hostingowe, podmioty udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki).

 

 1. Jak długo dane osobowe będą przechowywane

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w zakresie dotyczącym realizacji łączącej nas umowy - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz przez okres uprawniający nas do dochodzenia roszczeń,

 • w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania obowiązków oraz przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe,

 • w zakresie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora - Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich realizacji.

 

 1. Jakie przysługują Państwu prawa

Przysługuje Państwu, prawo do:

 • dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 • sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • wniesienia sprzeciwu,

 • przenoszenia danych.

 

Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji łączącej nas umowy.

Odmowa podania przez Państwa wskazanych danych osobowych będzie wiązać się z brakiem możliwości realizacji umowy przez Administratora.

 

 1. Czy Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]